Privacy Policy "MovaresVeilig" dienst


Privacy policy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de AVG. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de  website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je gegevens worden verwerkt door: Movares Nederland B.V., Daalseplein 100, 3511SX Utrecht, Nederland. Kamer van Koophandel 30124367, Vestigingsnummer 000019606443. Met het voortzetten van het bezoek aan www.movares.nl en blog.movares.nl (hierna ook “De Websites”) accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden:

Het verzamelen & verwerken van gegevens
Jouw gegevens worden verzameld door: Movares Nederland B.V. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Movares Nederland B.V. verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van relaties en het behandelen van je sollicitatie. Persoonsgegevens worden door Movares Nederland B.V. verzameld en verwerkt wanneer je:

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen. De verzamelde gegevens kunnen binnen alle dochterondernemingen van ons worden overgedragen. Deze kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze leveranciers (bijvoorbeeld levering van producten per post).

Jouw rechten met betrekking tot gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Movares Nederland B.V. Daalseplein 100, 3511SX Utrecht, Nederland, of via Info@movares.nl

Ieder verzoek hiertoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identificatiebewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bewaartermijn
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Contact
De op deze website gepubliceerde versie (september 2019) van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd. Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kan je je richten tot Info@movares.nl


Cookie Statement

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze Websites als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze Websites speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze Websites bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze Websites accepteer je het gebruik ervan.

Functionele & Analytische cookies
Movares gebruikt in de eerste plaats functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten en functionaliteiten te leveren waar je om hebt gevraagd. Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Movares gebruik van Google Analytics. Aan de hand van de gegevens die met analytische cookies worden verzameld, kan Movares aanpassingen in de Website en/of haar dienstverlening doorvoeren.

Cookie-instellingen
Bij je eerste bezoek aan de Website wordt je de mogelijkheid geboden de cookies van Movares te weigeren. Nadat je deze keuze hebt gemaakt, kun je die keuze altijd wijzigen door op de knop “Cookie-instellingen” te klikken.

Verwijderen cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kun je alle cookies die in je browser geplaatst zijn, verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van functionele cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website en de Diensten niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen
Omdat we de Website en het cookiegebruik regelmatig aanpassen, kan ook dit Cookie Statement worden gewijzigd. Op www.movares.nl/cookies vind je altijd de meest recente versie van dit Cookie Statement.

Vragen
Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement dan kun je een bericht sturen naar info@movares.nl