Kijfhoek functiehandhaving K-007202
Kijfhoek
 >  Algemene veiligheidsinstructie
Projectomschrijving

Het emplacement Kijfhoek vormt de spil in de logistieke afhandeling van het railgoederenverkeer van en naar Nederland, voorzien van een heuvelsysteem. Het geautomatiseerde heuvelsysteem controleert het rangeerproces door wissels, railremmen, heuvel locomotieven en een ontruim/bijdruksysteem op een zodanige wijze te besturen, dat
wagens met een gecontroleerde snelheid op het juiste verdeelspoor terechtkomen.

Doel van het project is om middels vernieuwing en instandhouding te borgen dat het Heuvelsysteem gedurende de komende 15 jaar (met mogelijkheid tot 2x 2 jaar verlenging) voldoet aan de door ProRail gestelde functionele- en RAMS eisen. De opgave bestaat daarmee uit ontwerp, levering en realisatie.

De scope heeft betrekking op het heuvelsysteem bestaande uit de volgende begrippen:

- Heuvelbesturingssysteem;

- Buitenelementen (actuatoren en sensoren, zoals wisselstellers, railremmen radars en wieldetectoren);

- Ondersteunende infra (kabels en (hydrauliek)leidingen).

- Calamiteitenwegen en calamiteiten overwegen

- Blusvoorzieningen

- BBV vernieuwing

- Drainage