Vincent van Zaalen
VG instructies
 >  Onverwacht asbest aantreffen
Introductie

Bij het onverwacht aantreffen van asbest in gebouwen of grond/bodem is veelal in de voorbereiding van een project geen of onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van asbest. Tijdens de uitvoering van het project blijkt dan pas dat de situatie anders is dan verwacht. Zelfs in een gesaneerde situatie kunnen in gebouwen nog verborgen asbesthoudende materialen worden aangetroffen tijdens bijvoorbeeld de sloop. En ook als historisch (bodem)onderzoek uitwijst dat er geen asbest is te verwachten, kan de situatie in praktijk alsnog anders zijn.

Maatregelen > vooraf

Indien de locatie onverdacht is voor asbest dat legt de projectleider dat op het veldwerkplan (F-B04) vast inclusief de vermelding van bronnen. In dit geval zijn geen specifieke maatregelen nodig tegen blootstelling aan asbest. Veldwerkers dienen altijd de noodzakelijke PBM’s bij zich te hebben voor het geval onverwacht asbest wordt aangetroffen.