Vincent van Zaalen
VG instructies
 >  Boot-Steiger
Introductie

Voor sommige inspectiewerkzaamheden waarbij objecten langs water moeten worden geïnspecteerd gebruikt Movares een boot. Voor sommige werkzaamheden, dient een steiger op de boot geplaatst te worden om, objecten die hoger liggen, goed te kunnen bekijken. Het gebruik van een steiger in combinatie met het gebruik van een inspectieboot brengt
risico’s met zich mee. Op basis van berekeningen blijkt dat onder bepaalde voorwaarden de combinatie veilig gebruikt kan worden. Die voorwaarden zijn in deze instructie verder uitgewerkt.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 1. Vallen van hoogte bij het beklimmen en afdalen van een steiger of het werken op een steigervloer;
 2. Getroffen worden of bekneld raken door (om)vallend(e) materialen of materieel;
 3. Bezwijken of omvallen van een steiger door een te licht ontwerp, onjuiste opbouw, overbelasting of instabiliteit van de ondergrond;
 4. Te water raken.
Maatregelen > Gebruik van de combinatie
 1. De inspectieboot mag alleen ingezet worden bij kalm weer (max windkracht 4), in beschutte wateren met een maximale golfslag van 0.4 meter;
 2. Er kan onder bovenstaande condities met steiger gevaren worden met twee personen onderin de boot. Varen met een persoon op de steiger is niet mogelijk;
 3. De steiger heeft een maximale hoogte van vier meter;
 4. Bij gebruik van de combinatie mag maximaal één persoon aanwezig zijn op de steiger. De steiger mag met maximaal 150kg. belast worden. Onderin is daarnaast ruimte voor één persoon. Deze tweede persoon dient altijd op locatie aanwezig te zijn om te alarmeren bij een val in het water en de persoon die te water is geraakt kan redden;
 5. De steigervloer dient dicht te zijn;
 6. De inspectieboot met steiger dient voor gebruik te worden geïnspecteerd op het intact zijn van de verankering van de steiger aan de boot;
 7. De inspectieboot met steiger dient geïnspecteerd te worden door een V&G adviseur wanneer:
 • er wijzigingen plaatsvinden aan de combinatie;
 • er een aanvaring of een ander incident heeft plaatsgevonden met het vaartuig of de bijbehorende steiger.
Maatregelen > Aanvullende instructie
 1. De inspectieboot met steiger mag alleen gebruikt worden door een persoon die de bijbehorende algemene instructie van Movares “werken langs het water en werken op hoogte” met goed gevolg heeft doorlopen;
 2. De steiger op het vaartuig mag alleen opgebouwd worden door een persoon die de daar bijbehorende instructie voor heeft ontvangen;
 3. In afwijkende gevallen moet er een V&G plan worden opgesteld. Voorbeelden van afwijkende gevallen zijn:
 • Werken nabij spanning voerende delen;
 • Verkeer nabij de steiger/inspectieboot;
 • Werken nabij mechanische onderdelen.
Maatregelen > Veiligheidsvoorzieningen
 1. De steiger dient opgebouwd te worden wanneer de boot aan de kade is vastgemaakt en niet kan roteren;
 2. Bij dient de inspectieboot vast gemaakt te worden aan een vast punt zodat deze niet meer kan roteren. Met voorkeur wordt het vaartuig op meerdere plaatsen vastgemaakt aan een vast punt;
 3. Bij gebruik van de steiger dient deze waar mogelijk aan de bovenzijde vastgemaakt te worden aan een vast punt;
 4. Aan de bovenzijde van de steiger moet rondom een leuning worden aangebracht op grond van NEN-EN 13374. De opening tot de ladder dient afgesloten te kunnen worden met een ketting of dwarsligger zowel aan de bovenkant als op de hoogte van de onderliggende dwarsligger. Klimmen over het leuningwerk is niet toegestaan;
 5. Om een veilige toegang tot de steiger te kunnen garanderen moet er gebruik gemaakt worden van een deugdelijke ladder; met voorkeur een stalen of aluminium ladder. Deze dient in een helling van 70 tot 75 graden geplaatst te worden. De ladder dient boven de te bereiken vloer uit te steken. De toegang vanaf de ladder naar de werkvloer moet veilig zijn. (Er moet voorkomen worden dat je in het trapgat kunt vallen);
 6. De inspectieboot beschikt voor de avond en nacht over verlichting zodat goed zicht kan worden behouden op de werkplaats.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.