Vincent van Zaalen
Protocollen en reglementen
 >  Medische keuring
Introductie

Movares rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om de gezondheid van de medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden te beschermen. In sommige gevallen is een medische keuring noodzakelijk. Er zijn twee groepen binnen Movares voor wie medische keuring van toepassing is. 

Jaarlijkse medische keuring:
Werknemers die te maken krijgen met bodemverontreiniging zoals: PAK’s, cyaniden, vluchtige koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen, oliën en asbest. Zij lopen gezondheidsrisico's. Op basis van die Arbo regels dienen de navolgende medewerkers jaarlijks een medische keuring (3T/2F-keuring) te ondergaan. 

 • Veldwerkers;
 • milieukundig begeleiders;
 • projectleiders die naar buiten gaan voor werkzaamheden onder de BRL SIKB 2000/6000. 

Aanstellingskeuring

Een wettelijk verplichte medische/psychologische keuring is noodzakelijk voor:

 • Treinmachinist.

Doel
Zorgdragen dat medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden. 

Verantwoordelijkheden
Werknemer

 • Medewerker: gehoor geven aan de jaarlijkse oproep tot medische keuring;
 • Afspraak maken en inplannen van de medische keuring;
 • Opsturen van het keuringscertificaat naar opleidingen@movares.nl.

Werkgever

 • Zorgdragen dat betreffende medewerkers een medische keuring hebben ondergaan;
 • Oproep naar de betreffende medewerker voor de jaarlijkse medische keuring;
 • Borgen dat keuringen hebben plaatsgevonden.


Werkwijze

 • Registratie van Medische keuringen vinden plaats in AFAS;
 • Medewerkers van wie de keuring verloopt ontvangen twee maanden voor afloop een signalering via de mail met het verzoek de keuring te vernieuwen;
 • Medewerkers maken zelf een afspraak voor een keuring bij Meditel via deze Link.
 • Na de keuring uploaden medewerkers het bewijs van keuring in AFAS via 'Mijn InSite' -> 'Veiligheidsportaal' -> 'Veiligheidsopleidingen';​​​​​​​

Borging

 • Jaarlijkse audit door KVM op certificaten medische keuringen in AFAS;
 • Audit middels steekproef of er medewerkers zonder medische keuring werkzaamheden uitvoeren waarvoor keuring verplicht is. 

Verwijzingen


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.