Vincent van Zaalen
VG instructies
 >  Werken op hoogte
Introductie

Werkzaamheden op hoogte behoort tot een van de meest risicovolle werkzaamheden. Daarom mogen deze alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel gekozen te worden om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. In deze instructie wordt dit verder uitgewerkt. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin op hoogte wordt gewerkt en waarbij de risico's ook anders zijn. 

  • Er wordt gewerkt op 2,5 meter hoogte of meer met het risico van vallen en ernstig tot dodelijk letsel. 
  • Bij risico’s voor de werknemer, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter. Denk bijvoorbeeld aan werken boven water of bij aanwezigheid van verkeer.
  • Wanneer er wordt gewerkt op arbeidsplaatsen die in beweging zijn of kunnen komen en waarbij sprake is van valgevaar kunnen er weer andere risico's spelen zoals aanrijding. 
Maatregelen > Wat moet je doen?
ActiviteitMaatregel
Werken boven 2,5 meter
Gebruik van ladders
  • Een ladder is niet toegestaan als werkplek wanneer een ander, veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt, zoals een steiger.
    Indien niet mogelijk: Volgen instructie Ladder gebruiken
Werken met hoog en/of laagwerkers
  • Volg de verplichte Opleiding hoogwerker
  • Indien in de buurt van wegen, water, spoor of spanning voerende delen een V&G instructie laten opstellen. 
  • Afzetten werkgebied conform (CROW 96a of 96b).Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.