VG instructies
 >  Besloten ruimten
Introductie

Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving, met een al dan niet vernauwde toegang. Niet ontworpen voor het verblijf van personen. Daarnaast bieden de ruimten vaak beperkte bewegingsruimte, beperkte toegankelijkheid en beperkte vluchtwegen. Veel besloten ruimten moeten regelmatig worden betreden. Bijvoorbeeld voor inspecties, reparaties, of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Kortom een risicovolle werkomgeving.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Gevaar voor verstikking.
  • Gevaar voor brand- en explosie.
  • Gevaar voor bedwelming of vergiftiging.
  • Gevaar voor elektrocutie.
  • Gevaar voor beknelling.
  • Gevaar voor verwonding door vallen, vallende voorwerpen of bewegende machinedelen.
Maatregelen > Besloten ruimten
Maatregelen > Nauwe doorgangen
  • Buis met een diameter kleiner dan 80 cm niet betreden.
  • Buis niet betreden indien afstand waterspiegel tot binnen bovenkant buis minder dan 70 cm is.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.