Vincent van Zaalen
VG instructies
 >  Tram en Veilig werken
Introductie


Voor het veilig werken in de trambaan gelden andere regels dan voor de trein en metro. In zijn algemeenheid geldt dat als je binnen Movares werkt in- of in de nabijheid van trams je altijd de e-learning tram dient te volgen. 

Vanuit RailAlert is het VVW tram opgesteld. Hierin zijn de bepalingen opgenomen die gelden voor de werkzaamheden bij Tram voor alle vervoerders waarbij in de gevarenzone wordt gewerkt. Wat onder de gevarenzone wordt verstaan is af te lezen in de afbeelding hier rechts. 

Aanvullende daarop hebben de verschillende vervoerders zoals het RET, HTM, Trambaan Utrecht en het GVB aanvullende eisen opgesteld. 

In dit document zijn op basis van de VVW tram en de aanvullende eisen van de vervoerders de twee situaties uitgewerkt die binnen Movares het meest voorkomen. 

 1. De situatie waarbij je als alleengaande werkzaamheden uitvoert binnen de gevarenzone zoals het maken van een foto. 
 2. De situatie waarbij je als ploeglid werkt onder een veiligheidspersoon (vhp) of veiligheidsorganisatie.
Alleengaande volgens de VVW tram

De alleengaande mag binnen de gevarenzone van de tram uitsluitend kortdurende activiteiten uitvoeren (bv. wel foto maken, geen metingen) met in achtneming van het volgende;

 • voert deze activiteiten uitsluitend uit als hij voldoende zichtafstand heeft;
 • let zelf op naderend tramverkeer en verlaat tijdig het spoor;
 • is aantoonbaar geïnstrueerd over de risico’s;
 • beveiligt de activiteit met ten minste persoonlijke waarneming als de groep groter is dan twee personen;
 • dient te allen tijde de gevarenzone direct te kunnen verlaten.
Werken onder een VHP/ of Veiligheidsorganisatie tram

Als je werkt onder een vhp of veiligheidsorganisatie dan dien je altijd geïnstrueerd te zijn over de risico’s. 

Eisen per vervoerder

Vervoerder

Eisen Alleengaande

Werken als ploeglid onder vhp of organisatie

RET

 • Aanmelden van de werkzaamheden van de werkzaamheden (>3 weken voorgaande) via coordinatie@ret.nl.
 • Opgeleid als veiligheidspersoon (vhp) tram via RailAlert.
 • Daarna aanvullende RET module vhp-tram via RET.
 • Aanmelden van de werkzaamheden van de werkzaamheden (>3 weken voorgaande) via coordinatie@ret.nl.
 • Geen aanvullende opleidingseisen

HTM


Trambaan Utrecht

 • Bewijs van toegang kan worden verkregen nadat een toets is afgelegd.
 • Meer informatie en aanmelden voor de toets via  Vctu.provincie-Utrecht.nl/


 • Bewijs van toegang kan worden verkregen nadat een toets is afgelegd.
 • Meer informatie en aanmelden voor de toets via  Vctu.provincie-Utrecht.nl/


GVB


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.