Vincent van Zaalen
VG instructies
 >  Asbest bij het uitvoeren van bodemonderzoek
Introductie

Bij de afdeling OP-OP-OC van Movares wordt milieu hygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij mogelijk ook een asbestverontreiniging kan worden aangetroffen. Soms wordt ook gericht asbestonderzoek uitgevoerd door middel van het graven van proefgaten/proefsleuven (conform NEN 5707 of NEN 5897). Medewerkers zijn hiervoor gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieu hygiënisch bodemonderzoek’. Zij zijn tevens opgeleid voor de inventarisatie van Asbest en mogen dit onderzoek uitvoeren. Anders mogen slechts assisteren. 

Maatregelen > Voorbereiding

Voorafgaand aan een veldonderzoek dient eerst historisch bodemonderzoek te worden verricht door de projectleider. Uit dit vooronderzoek blijkt of een locatie wel of niet verdacht is voor asbest. De volgende bronnen kunnen worden geraadpleegd:

  • Bodemloket;
  • Bodematlas provincie;
  • voorgaand onderzoek via opdrachtgever/gemeente;
  • Railmaps en evt. internet/overige bronnen.

Er ontstaan dan drie mogelijkheden die hieronder worden uitgewerkt.