Protocollen en reglementen
 >  Regels per opdrachtgever
Introductie

Opdrachtgevers, aannemers en partijen waar medewerkers van Movares werkzaamheden verrichten, beschikken meestal over eigen toegang- en gedragsregels. Vaak zijn dan ook voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van toegang tot de terreinen zoals een paspoort of instructie. Het is belangrijk dat medewerkers van Movares onbelemmerd toegang hebben tot de bouwplaatsen en terreinen maar zich ook op de hoogte stellen t.a.v. de geldende regels en zich daaraan  houden.

Doel
Het doel van dit protocol is te zorgdragen dat: medewerkers van Movares adequaat toegang hebben tot de terreinen van opdrachtgevers, op de hoogte zijn van de ter plaatste geldende regels en zich daaraan houden.

Verantwoordelijkheden

Werknemer

  • Informeren naar de veiligheidsregels per opdrachtgever;
  • gedurende de werkzaamheden houden aan de plaatselijke regels en voorschriften o.a. ten aanzien van PBM en veiligheidskleding.

Werkgever

  • Informeren over relevante wijzigingen bij potentiële opdrachtgevers.
  • Analyse van meldingen van opdrachtgevers

Borging

  • Jaarlijkse audit op wijzigingen wet- regelgeving

Verwijzingen

  • De actuele regels per opdrachtgever zijn te vinden op MINT onder "Veiligheid per opdrachtgever". 

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.