Vincent van Zaalen
Protocollen en reglementen
 >  Protocol LMRA
Introductie

LMRA staat voor “Last Minute Risico Analyse” en is een laatste check voordat met het werk begonnen wordt. In dit protocol is uitgewerkt hoe de LMRA binnen Movares wordt uitgevoerd.

Doel
Medewerkers dienen de LMRA uit te voeren om na te gaan of van te voren ingeschatte risico’s en maatregelen kloppen met de situatie op de werkplek. Het doel van de LMRA is om te voorkomen dat gevaren en risico's kunnen leiden tot incidenten, door voor de werkzaamheden starten een laatste check uit te voeren. De LMRA zorgt er voor dat de medewerker even stil staat bij risico's die bij de voorbereiding van de werkzaamheden nog niet zijn opgevallen. Er wordt dus niet begonnen met het werk, als de gevaren niet geëlimineerd kunnen worden en de risico’s niet beheerst zijn.


Verantwoordelijkheden
Werknemer

  • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een LMRA voorafgaand aan de start van het werk m.b.v. de MovaresVeilig-app. 

Operationeel leidinggevende (OL): 

  • Indien de opdracht met meer mensen wordt uitgevoerd, kan volstaan worden met een gezamenlijke LMRA. Deze wordt dan door de operationeel verantwoordelijke ingevuld.


​​​​​​​Werkwijze

  • De LMRA moet voorafgaande aan de werkzaamheden door de medewerkers (of door OV bij meerdere mensen) worden uitgevoerd.
  • De tool die daarvoor gebruikt moet worden is de MovaresVeilig-app.
  • In de tool moet de tegel LMRA worden geopend en volledig worden ingevuld. 
  • Indien er met “nee” worden beantwoord, kunnen de werkzaamheden niet gestart worden. 
  • Overleg met de projectmanager over aangepaste of extra beheersmaatregelen.


Borging
Ieder kwartaal wordt door KVM een audit uitgevoerd op het doorlopen van een LMRA in de projecten.​​​​​​​

​​​​​​​Verwijzingen


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.