Protocollen en reglementen
 >  Aanmelden bij werkzaamheden langs het spoor
Introductie

Indien voor werkzaamheden in Taak Eigen Veiligheid, langs het spoor wordt gelopen dan bestaat de mogelijkheid dat machinisten van passerende treinen om veiligheidsredenen stoppen. Zij zijn namelijk niet geinformeerd dat er mensen langs het spoor lopen. 

Instructie

Indien ecologisch onderzoek langs het spoor plaatsvindt (quick scan, inventarisatie of nader onderzoek) en er zal langs het spoor gelopen worden dan dient dit vooraf gemeld te worden bij een aantal Verkeersleidingsposten. Als er sprake is van onderzoek bij één van de onderstaande 5 posten, dan  dient dit gemeld te worden bij de betreffende post. Gemeld moet worden bij de volgende posten:

  • Groningen
  • Alkmaar
  • Arnhem
  • Eindhoven
  • Maastricht

Het melden gebeurt door een dag van te voren een mail te sturen naar de Officieren van Dienst Verkeersleiding  van de betreffende Verkeersleidingspost met daarin de aankondiging dat er iemand voor natuurwaardenonderzoek langs de spoorbaan gaat lopen. Daarbij moet het volgende worden aangegeven:

  • Naam onderzoeker
  • Telefoonnummer onderzoeker
  • Datum en tijdstip
  • Locatie onderzoek


Onderstaand de mailadressen van de betreffende Officieren van Dienst Verkeersleiding  Verkeersleidingsposten. Naast deze aanmelding gelden natuurlijk ook de vigerende regels voor toegang tot het spoor, zoals onder meer voor een Veiligheidspaspoort en de juiste kleding.


Op de volgende pagina’s staan de bediengebieden van de Verkeersleidingsposten