Vincent van Zaalen
PBM
 >  Instructie Valharnas
Introductie

Vanaf 2,50 meter spreekt men van werken op hoogte. Dan zijn er specifieke maatregelen ter voorkoming van valgevaar nodig. Een val vanaf deze hoogte kan ernstige gevolgen hebben. Bij werk op een hoogte van minder dan 2,50 meter is valbeveiliging ook verplicht wanneer er sprake van een verhoogd valrisico is, bijvoorbeeld bij werken boven water, op verkeerswegen of nabij uitstekende delen.

Wanneer te gebruiken

We kunnen 2 soorten persoonlijke valbeveiliging onderscheiden;

  • Valbeveiliging die vallen voorkomt. Dit zijn de zogeheten positioneringsmiddelen. Door deze middelen te gebruiken kun je bijna lopen tot aan de plek waar het valgevaar aanwezig is. Met de juiste lijnlengte kan men voorkomen dat iemand in een gevaarlijk valgebied terecht komt. Toepassing van deze middelen heeft dan ook de voorkeur. Belangrijk is om de lengte van de lijn goed af te stellen. 
  • Valbeveiliging die de gevolgen van een val kan beperken. ​​​​​​​Dit zijn middelen die erop gericht zijn om een val te stoppen en letsel te beperken. Deze middelen voorkomen een val niet.