Vincent van Zaalen
PBM
 >  Instructie gasdetectiemeter
Introductie

De gasdetectiemeter kan je op de persoon dragen. Het waarschuwt voor gevaren m.b.t. de (veilige) omgevingslucht als de alarmwaarden in de omgevingslucht worden overschreden. De gasdetectiemeter van Movares meet het volgende:

 • H2S   = waterstofsulfide;
 • CO     = koolstofmonoxide;
 • O2      = zuurstof;
 • LEL    = onderste explosiegrens ontbrandbaar mengsel.


In een omgeving waar gevaarlijke gassen of ontbrandbare mengsels kunnen voorkomen, of zuurstof kan ontbreken, vraag je eerst je projectmanager of de beheerder naar de mogelijke locatie specifieke gevaren. ​​​​​​​

Wanneer te gebruiken? 

Een gasdetectiemeter gebruik je wanneer je in een omgeving gaat werken met mogelijk gevaarlijke gassen, ontbrandbare mengsels of het ontbreken van zuurstof. Vraag je projectmanager of de beheerder naar specifieke gevaren. ​​​​​​​​​​​​​​

Hoe te gebruiken? 

1. Start:

 • Is de meter gekeurd? Controleer de sticker met de datum;
 • Zet de meter aan middels de grijze knop;
 • Aanzetten in een schone lucht bij voorkeur buiten;
 • Check of de batterij opgeladen (zie display).

2. Callibreren

 • Tijdens het automatisch kalibreren zie je de alarmwaarden in de display. 
 • Wacht tot dat de tekst op de display verschijnt “Test OK”.

3. Meten

 • Er knippert nu een groen licht boven op de meter. 
 • Je kunt nu de luchtkwaliteit meten bij de toegang tot de potentieel gevaarlijke werkplek. 
 • Indien geen alarmering volgt kan de werk­plek worden betreden met de gasdetectiemeter op borsthoogte bevestigd aan de buitenzijde van de kleding. 
 • Let op! Nooit een besloten ruimte betreden zonder mangatbewaking.